Cyfansoddi
DARNAU

Modern Life 44” (ffidil, soddgrwth, gitar a piano)- Cyfres o ddarnau yn defnyddio recordiadau o bobl yn siarad gan ddefnyddio tonyddiaeth y lleisiau i awgrymu themau cerddorol.

Branwen 44” (ffidil, soddgrwth, gitar, piano a synnau electroacoustic)- Stori Branwen o’r Mabinogi wedi ei ddehongli drwy gerddoriaeth.

Aqua 22”(Piano)- Darn mewn tair rhan i adlewyrchi tri stad dwr, sef rhew, dwr a stem.

Rhedeg yn y Glaw 20” (Piano, Ffidil, Soddgrwth)- Darn “minimalist” am ddiflastod glaw!

<<Cyfansoddi     <Teledu     Clipiau>

[Adre] [Cefndir] [Cyfansoddi] [Teledu] [Darnau] [Clipiau] [Cynhyrchu] [Cyswllt]